Voor wie is Sensileau®

Sensileau® is het informatie- en communityplatform voor alle gebruikers van online en realtime sensortechnologieën voor de monitoring van de waterkwaliteit zoals drinkwaterbedrijven, waterschappen, afvalwaterzuiveraars, industriële watergebruikers en overheden.

Daarnaast is het Sensileau® platform een interessante kennisbron voor ingenieursbureaus die waterkwaliteitsvraagstukken oplossen, universiteiten/kennisinstituten die nieuwe sensorconcepten ontwikkelen en sensorproducenten die inzicht willen krijgen in de markt en metadata willen ontvangen.

Sensileau®, het online Sensor Platform

 • biedt gedetailleerde informatie van alle commercieel verkrijgbare online en realtime sensortechnologieën, wereldwijd;
 • helpt gebruikers in de zoektocht naar de meest geschikte online monitoringsapparatuur;
 • geeft inzicht in de aanschaf-, implementatie en de operationele kosten;
 • geeft praktische richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en kalibratie;
 • deelt gebruikerservaringen aan de hand van best-practices documenten;
 • beschrijft casestudies die laten zien hoe procesoptimalisatie leidt tot

Het ontstaan van Sensileau®

In 2014 werd het Online Water Quality Sensors and Monitors Compendium samengesteld door een internationaal consortium onder leiding van Benten Water Solutions, op basis van een studie uitgevoerd in opdracht van de Water Environment & Reuse Foundation (WE&RF), onder de vlag van de Global Water Research Coalition (www.globalwaterresearchcoalition.net). Doelstelling van dit onderzoek was het documenteren van relevante (technische) informatie over commercieel verkrijgbare online sensoren voor waterkwaliteitsmonitoring, daaraan gerelateerde kosten (CAPEX en OPEX), en gebruikerservaringen in de wereldwijde water- en afvalwaterindustrie. De verzamelde informatie werd beschikbaar gemaakt via een online database. In april 2016 heeft GWRC het eigendom, beheer en onderhoud van de sensordatabase overgedragen aan Benten Water Solutions.

De informatie op het platform is verzameld uit diverse bronnen:

 • online enquêtes onder personeel in de watersector wereldwijd;
 • workshops en congressen waar online sensortechnologieën worden gepresenteerd en besproken;
 • evaluaties van relevante literatuur in diverse talen (wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten);
 • interviews met experts in de waterindustrie;
 • casestudies van on-site toepassingen van sensortechnologie in de watersector;
 • gedetailleerde (technische) informatie van sensorproducenten;
 • regelmatige raadpleging van internationale patent-databases en andere (internet-)bronnen van watergerelateerde marktinformatie.